Xia Bing

VP of International Business, Malong TechnologiesShare

Xia Bing